Novi Sad, 1. decembar: U okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“
SOS Ženski centar predstaviće rezultate najnovijeg istraživanja „KOLIKO ZNAM…“.

Cilj istraživanja bio je da se utvrdi nivo informisanosti građana i građanki Novog Sada o rodno zasnovanom nasilju.

O istraživanju i njegovim rezultatima govoriće: Đurđica Ćazić, predsednica SOS Ženski centar,
Nataša Zlatković, članica Komisije za rodnu ravnopravnost Skupštine grada Novog Sada
i Dragan Božanić, stručni saradnik u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Prezentacija će se održati 2. decembra 2015. (sreda), od 18 časova, u Medija centru Vojvodine (Zmaj Jovina 3/1).
Istraživanje je sprovedeno uz finansijsku podršku Pokrajinskog seketarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.